SAKSINNLEGG
Vi oppfordrer brukere av QuikVue®-smarttelefon-øyebildeadapter og filtersett til å dele sine interessante tilfeller med oss. Vi vil publisere det på vår nettside for casestudier for å dele med øyeleger, optometrister og veterinærer over hele verden. Send gjerne inn bilder og saker ved å følge skjemaet.
*
*
*
  *
*
Legg til sak
*   Jeg godtar å gi VisuScience-selskapet tillatelse til å publisere bildene og beskrivelsene ovenfor på deres nettsider og sosiale medier.
Or you can share cases via whatsapp. Click below icon to chat with us.